Garanties en gedragsregels

Wij proberen onze patiënten zo goed mogelijk te helpen en hiervoor hanteren we de volgende uitgangspunten:

De behandeling  wordt altijd voor de aanvang uitgelegd.

Als er (bijvoorbeeld door geloofsovertuigingen) bezwaren bestaan tegen de handelingen, vragen wij u dat direct kenbaar te maken.

Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, verzoeken wij u dit bij de afspraak voor het eerste consult aan te geven.

De behandeling geschiedt in de behandelkamer waarin alleen de fysiotherapeut en u aanwezig zijn. Alleen bij behandeling in de oefenzaal kan het voorkomen dat meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Als er een derde (bijvoorbeeld een stagiair) bij de behandeling aanwezig is, zal u vooraf toestemming gevraagd worden.

Besproken onderwerpen worden vertrouwelijk behandeld en worden niet met derden besproken, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Wij doen onze uiterste best om uw behandeling zo professioneel mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch klachten hebben over uw behandeling of over onze praktijk, of verbeterpunten zien, klik hier voor onze klachten-en verbeterpunten procedure!

Qualiview patiëntenonderzoek

Door middel van patiënten-enquêtes van bureau Qualiview vragen wij u naar uw ervaringen met onze praktijk. In de afgelopen negen maanden hebben onze patiënten die deelnamen aan deze enquête, de praktijk gemiddeld het cijfer 9 geven voor kwaliteit! Maar liefst 75% van de patiënten beveelt de praktijk aan bij vrienden en kennissen. Uiteraard zijn we enorm trots op dit prachtige resultaat en stimuleert het ons op de ingeslagen weg verder te gaan!

Keurmerk Fysiotherapie

Kolijn Fysiotherapie is gecertificeerd door het Keurmerk Fysiotherapie. Hierdoor wordt continue gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?