Samenwerking

Wij hebben een uitstekende samenwerking met onze collega’s in de zorg. Wanneer dit uw behandeling ten goede kan komen wordt, uiteraard na uw toestemming, overlegd met uw huisarts en/of behandelend specialist. Indien nodig zullen wij ook digitale beelden van onze echografie ter beschikking stellen aan (of beelden analyseren van) uw zorgverleners voor uw diagnose en behandeling.

Om de kwaliteit van zorg voor patiënten te optimaliseren en hoog te houden werkt Kolijn Fysiotherapie samen met de diverse disciplines in de regio o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgmedewerkers, medisch specialisten (o.a.cardiologen, orthopedisch chirurgen) en sportartsen van het Alrijne ziekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden. Maar ook met personal trainers, diëtisten, orthopedagogen, sportmasseurs en met podotherapeuten. Door een gestructureerde aanpak en verwijsafspraken in de samenwerking bieden wij optimale kwaliteit van zorg.

Rijnland Heup Knienetwerk

Kolijn Fysiotherapie is aangesloten bij het Rijnland Heup Knienetwerk  van de maatschap orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis. Dit netwerk zorgt voor eenduidige en kwalitatieve zorg bij patiënten na een gewricht vervangende operatie van heup of knie. Het doel hiervan is om gezamenlijk een optimaal herstel te behalen.

Annatommie

Wij werken ook samen met de specialisten van Annatommie, voor orthopedie en beweging. Na een operatie bij Annatommie kunt u in uw eigen omgeving revalideren, met hulp van onze fysiotherapeuten.

Keurmerk Fysiotherapie

Kolijn Fysiotherapie en Shockwave Praktijk is gecertificeerd door het Keurmerk Fysiotherapie. Fysiotherapie praktijken die zijn aangesloten bij het Keurmerk hebben kwaliteit en het voortdurend streven naar verbetering en effectiviteit van het fysiotherapeutisch handelen hoog in het vaandel staan.

Chronisch Zorg Net

Kolijn Fysiotherapie is aangesloten bij Chronisch Zorg Net,  het landelijke netwerk van gespecialiseerde therapeuten die beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen. Deelnemen aan het netwerk betekent dat de praktijk voldoet aan kwaliteitseisen, zodat transparante en hoogwaardige patiëntenzorg is geborgd. Oefen- en fysiotherapeuten die lid zijn van Chronisch Zorg Net zijn extra bijgeschoold. Chronisch Zorg Net heeft de laatste jaren gebouwd aan een landelijk netwerk van bijna 2800 therapeuten die speciaal getraind zijn in het begeleiden van mensen met chronische aandoeningen zoals perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.

ZorgDomein

Kolijn Fysiotherapie is aangesloten bij ZorgDomein en gebruikt ZorgMail. Hierdoor is  snelle en veilige uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners gewaarborgd.

MS Zorg Nederland

Eén van onze therapeuten is aangesloten bij MS Zorg Nederland, een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten.

Kennisnetwerk CVA Nederland

Eén van onze therapeuten is aangesloten bij CVA Kennisnetwerk Nederland. Dit netwerk bevordert kennisdeling ten behoeve van de behandeling van CVA .

NVBF

Eén van onze therapeuten is aangesloten bij de NVBF, de Nederlandse vereniging van bedrijfsfysiotherapeuten. De NVBF staat voor hoogwaardige kwalitatieve arbeids- en bedrijfsfysiotherapeutische zorg, gebaseerd op de principes van evidence based practice.

Second opinion

Mocht u behoefte hebben aan een second opinion van uw klachten of over uw behandeling bij een fysiotherapeut, kunt u een afspraak plannen. Voor vragen aan onze fysiotherapeuten of het maken van een afspraak: klik hier!

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?