Fit & Food Kids start binnenkort!

De Cursus Fit & Food Kids start binnenkort. Geef je snel op want VOL=VOL!

Heeft uw kind de neiging tot overgewicht of obesitas?
Wordt hij of zij geplaagd vanwege overgewicht?
Vindt uw kind zichzelf te dik en schaamt hij of zij zich daarvoor?
Heeft uw kind moeite met bewegen?
Wil je lekker zonder dieet groeien naar je gezonde gewicht?

Dan is “Fit & Food Kids” wat voor jullie!

Dit trainingsprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 14 jaar met (de
neiging tot) overgewicht of obesitas, en hun ouders of verzorgers. Doel van de training is
het aanleren en vasthouden van een gezonde leefstijl door meer beweging en gezonde voeding.
We gaan voor duurzaam resultaat: gedragsverandering, verbeteren van de conditie en fitheid en afname van de buikomvang.

Start: maandag 21 september 2020

Het programma duurt 12 weken aaneengesloten en start 2 keer per jaar in het voor- en najaar (bij tenminste 6 deelnemers).

2x p/w sporten op:  maandag- en woensdagmiddag
Eerste ouderbijeenkomst:   donderdag 29 oktober a.s. van 19.30 – 21.30 uur
Tweede ouderbijeenkomst: donderdag 10 december a.s. van 19.30 – 21.30 uur
Individuele consulten diëtist: 1 intake en 3 vervolgconsulten worden in overleg met ouders ingepland

Wie begeleiden de deelnemers?
• GGD-arts/huisarts
• De fysiotherapeut (Kolijn Fysiotherapie, Voorschoten)
• De (kinder)diëtist (Diëtistenpraktijk Beter Fit, Voorschoten)
• De orthopedagoog (Praktijk Vergne, Den Haag)

Wie doet wat?
Meestal verwijst de huisarts of GGD arts door naar de fysiotherapeut en de diëtist.

De diëtist begeleidt de kinderen en hun ouders/verzorgers. De kinderen krijgen 4 individuele consulten en de ouders volgen 2 groepsbijeenkomsten. De consulten zijn erop gebaseerd om de kinderen de motiveren en inspireren om zelf te kiezen voor goed en gezond eten. Ouder(s) krijgen niet alleen adviezen over voeding, maar ook over leefstijl. De adviezen zijn makkelijk in te passen in de huidige levenswijze. Door het geven van huiswerk ontdekt het kind de eigen wil, de eigen sterke kanten en vergroot het zelfvertrouwen.

De fysiotherapeut doet een intake, twee vervolgconsulten voor kind en ouders, tweemaal per week sporten onder begeleiding en een groepsbijeenkomst ‘Beweging’ voor ouders/verzorgers. De fysiotherapeut gaat na of er geen fysieke belemmeringen zijn om te bewegen, stelt de basisconditie vast en maakt het beweegprogramma
voor de komende 12 weken. De fysiotherapeut zorgt dat bewegen ook leuk is, motiveert het kind, eventueel samen met een sportmaatje, tijdens het sporten. Het sporten vindt plaats in de oefenzaal van de praktijk.

De orthopedagoog biedt de ouders en/of kinderen indien wenselijk/nodig psychologische begeleiding aan. Tevens zal er een groepsbijeenkomst zijn. De consulten vinden plaats in Voorschoten.

Waar gaan we voor?
• Plezier in bewegen!
• Gezonder eten!
• Meetbare gewichtsafname!
• Meer zelfvertrouwen!

Kosten
Voor deelname aan het programma wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 75,00. Mogelijk worden de overige consultkosten/sportkosten (gedeeltelijk) vergoed door uw ziektekostenverzekeraar of gemeente.

Aanmelden: bel of mail met Kolijn Fysiotherapie!

 

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?