STER-spot laat cruciale rol fysiotherapeut bij revalidatie zien

Ex-coronapatiënten hebben als gevolg van hun ziekte te kampen met longproblemen, verlies van spierkracht en psychische klachten. In de publiciteit hierover gaat nu met name de aandacht uit naar behandeling in revalidatiecentra waar de fysiotherapeut overigens al een belangrijke rol heeft. Om die reden vindt het KNGF dat in dit verband ook de eerste- en tweedelijns fysiotherapie bij een breed publiek onder de aandacht moet komen. Immers, deze patiënten verlaten op enig moment zo’n centrum. Vanaf dat moment is nog steeds en vaak langdurig fysiotherapie nodig. Daarbij komt dat we zelfs signalen opvangen van ex-coronapatiënten die het ziekenhuis verlaten zónder doorverwijzing naar een fysiotherapeut.

Hoog tijd en alle reden dus, om deze patiënten, verwijzers en het Nederlandse publiek in het algemeen duidelijk te maken dat fysiotherapeuten een cruciale rol spelen bij de revalidatie van ex-coronapatiënten.

TV-spot vertelt verhaal van ex-coronapatiënte Marian
Het KNGF heeft een TV- spot opgenomen die het verhaal vertelt van ex-coronapatiënte Marian. Na een langdurig en zwaar ziekbed werkt zij nu hard, moedig en opgewekt aan haar herstel. Zij doet dat met de deskundige hulp van fysiotherapeute Marion Brouwer uit Nijmegen.

In het spotje van 30 seconden wordt duidelijk hoeveel impact corona heeft op mensen en hoe belangrijk de rol van de fysiotherapeut is op weg naar volledig herstel. De spot laat zien dat fysiotherapeuten onmisbaar zijn bij de (na)behandeling van corona. Dat zij na de ziekenhuisbehandeling nu talloze patiënten weer aan voldoende kwaliteit van leven helpen. Dat er een goed leven na corona mogelijk is. Het is een filmpje over een zorgheldin, maar vooral ook een oproep aan elke verwijzer en ex-patiënt om de fysiotherapeut in te schakelen.

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?