nu ook kinderfysiotherapie bij Kolijn Fysiotherapie!

Onze gespecialiseerde kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen in hun bewegingsontwikkeling of -vaardigheden. Dat kunnen allerlei problemen zijn, zoals een baby die zich motorisch langzamer ontwikkelt dan leeftijdgenootjes, en trager is met zitten, omrollen of lopen. Of peuters en kleuters  die zich onhandig bewegen, vaak struikelen of veel moeite hebben met knippen of tekenen. Schoolgaande kinderen hebben soms pijnklachten of problemen om mee toe doen met de gymles of sport door een motorische ontwikkelingsachterstand. Of ze ontwikkelen een afwijkend looppatroon, een slechte lichaamshouding of bewegen anders na een periode van gips. Het gaat te ver om alle mogelijke indicaties per leeftijdsperiode hier op te sommen, maar in al die gevallen dat de ontwikkeling niet vanzelf of anders verloopt kan de kinderfysiotherapeut helpen. Er wordt altijd gestart met een onderzoek om vast te stellen of er een indicatie is voor kinderfysiotherapie. Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico.

Voor meer informatie of een afspraak bel 071 – 5428999 of klik hier

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?