Kinderen met overgewicht

Heeft uw kind de neiging tot overgewicht of obesitas?

En wordt hij of zij geplaagd vanwege overgewicht?

Vind uw kind zichzelf te dik en schaamt hij of zij zich daarvoor?

Heeft uw kind moeite met bewegen?


Fit en Food voor kids

Dit trainingsprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen met overgewicht van 8 tot 14 jaar en voor hun ouders of verzorgers. Doel van de training is het aanleren en vasthouden van een gezonde leefstijl door meer beweging en gezonde voeding. We gaan voor duurzaam resultaat: gedragsverandering, verbeteren van de conditie en fitheid en afname van de buikomvang. Het programma duurt 12 weken aaneengesloten en start tweemaal per jaar in september en januari (bij tenminste zes deelnemers).

Wie begeleiden de deelnemers?

De GGD-arts/huisarts, Kolijn Fysiotherapie, een (kinder)diëtist (Diëtistenpraktijk Beter Fit, Voorschoten) en een orthopedagoog (Praktijk Vergne, Den Haag)

Wie doet wat?

Meestal verwijst de huisarts of GGD arts kinderen met overgewicht door naar de fysiotherapeut en de diëtist.

De diëtist begeleidt de kinderen en hun ouders/verzorgers in gezamenlijke consulten. De kinderen krijgen vier individuele consulten en de ouder(s) volgen twee groepsconsulten.

De fysiotherapeut doet een intake en twee vervolgconsulten voor kind en ouders, tweemaal per week sporten onder begeleiding en een groepsbijeenkomst ‘Beweging’ voor ouders/verzorgers. De fysiotherapeut gaat na of er geen fysieke belemmeringen zijn om te bewegen, stelt de basisconditie vast en maakt het beweegprogramma voor de komende 12 weken.  De fysiotherapeut zorgt dat bewegen ook leuk is, motiveert het kind, eventueel samen met een sportmaatje, tijdens het sporten. Tevens begeleidt en motiveert de fysiotherapeut het kind om thuis voldoende te bewegen en een sport uit te zoeken in de buurt. Het sporten vindt plaats in de oefenzaal van de praktijk.

De orthopedagoog biedt de ouders en/of kinderen indien wenselijk/nodig psychologische begeleiding aan. De consulten vinden plaats in Voorschoten.

Waar gaan we voor?

We gaan voor plezier in bewegen, gezonder eten, meetbare gewichtsafname en meer zelfvertrouwen!

Kosten

Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering worden de kosten (gedeeltelijk) vergoed. Informeert u vooraf bij ons of bij uw ziektekostenverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. Wacht niet langer en meldt uw kind nu aan!

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?