Samenwerking met Rijnland heup knie prothesiologie netwerk!

KHeup Knie Netwerk Rijnlandolijn Fysiotherapie is aangesloten bij het Rijnland Heup Knie prothesiologie netwerk  van de maatschap orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis. Dit netwerk zorgt voor eenduidige en kwalitatieve zorg bij patiënten na een gewricht-vervangende operatie van heup of knie. Het doel hiervan is om gezamenlijk een optimaal herstel te behalen.

Binnen het Rijnland Heup Knie Netwerk werken ongeveer vijftig fysiotherapeuten in de regio samen met de maatschap orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis. Er wordt een uniform behandelprotocol gehanteerd, zodat het behandeltraject professioneel, klantgericht en transparant is.

Kwaliteit

Gezamenlijk gaan de deelnemers voor borging van kwaliteit door o.a.:

  • optimale communicatie naar patiënten en behandelaars;
  • optimale samenwerking tussen orthopeden en fysiotherapeuten en coördinatie van de pre– en postoperatieve zorg;
  • hanteren van behandel protocollen voor de behandeling van  de totale heup prothese en knie prothese;
  • uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten;
  • scholing, uitwisseling van literatuur en kennis;
  • vastlegging van alle data in het elektronisch patientendossier