Samenwerking


Wij hebben een uitstekende samenwerking met onze collega’s in de zorg. Wanneer dit uw behandeling ten goede kan komen wordt, uiteraard na uw toestemming, overlegd met uw huisarts en/of behandelend specialist. Indien nodig zullen wij ook digitale beelden van onze echografie ter beschikking stellen aan (of beelden analyseren van) uw zorgverleners voor uw diagnose en behandeling.

Kolijn Fysiotherapie werkt samen met de diverse disciplines in de regio ( o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten en/of sportartsen, cardiologen, thuiszorgmedewerkers, personal trainers en diëtisten ) om de kwaliteit van zorg voor patiënten te optimaliseren en hoog te houden. Door een gestructureerde aanpak en verwijsafspraken in de samenwerking bieden wij optimale kwaliteit van zorg.

KoHeup Knie Netwerk Rijnlandlijn Fysiotherapie is aangesloten bij het Rijnland Heup Knienetwerk  van de maatschap orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis. Dit netwerk zorgt voor eenduidige en kwalitatieve zorg bij patiënten na een gewricht vervangende operatie van heup of knie. Het doel hiervan is om gezamenlijk een optimaal herstel te behalen.

Second opinion

Mocht u behoefte hebben aan een second opinion voor uw klachten of uw behandeling bij een andere fysiotherapeut, is het ook mogelijk hiervoor een afspraak te plannen. Voor vragen aan onze fysiotherapeuten of het maken van een afspraak: klik hier!