Rosalie Kolijn

Rosalie e1628257108695

“Ik vind een individuele en persoonlijke benadering van mijn patiënten heel belangrijk, want ik wil de best passende zorg bieden. Binnen mijn kleinschalige praktijk is het mogelijk deze visie elke dag weer te realiseren. Ik hoop u te mogen begroeten in onze praktijk! ”  Rosalie Kolijn MSc., eigenaar Kolijn Fysiotherapie & Shockwave praktijk.

Na mijn afstuderen heb ik ruim zeven jaar in het Rijnlands Revalidatie Centrum als fysiotherapeut gewerkt op het gebied van Hart-Long en Vaatproblematiek. Vervolgens heb ik als freelance fysiotherapeut ervaring opgedaan met (sport)-blessures, fracturen en operaties in het Sport Medisch Centrum Oegstgeest en Fysiotherapiepraktijk Boisotkade in Leiden. Daarnaast heb ik ook veel ervaring met het begeleiden van groepen op het gebied van sport & spel, sportverenigingen (rugby) en hydrotherapie (therapie in het water). Ook heb ik een Masters degree behaald in “Management in de Zorg” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorts ben ik werkzaam geweest bij de patiëntenvereniging voor mensen met M. Bechterew in Leiden en heb ik aanvullende opleidingen gevolgd bijvoorbeeld voor shockwave therapie, muskulo skeletale echografie, medical taping, myofasciale triggerpoint therapie, percutane elektrolyse en voor de behandeling van kinderen met overgewicht.

In 2012 ben ik gestart met mijn eigen praktijk ‘Kolijn Fysiotherapie en Shockwave’ in Voorschoten. Inmiddels hebben we  twee vestigingen in gezondsheidscentra in Voorschoten en werk ik met een team van vijf enthousiaste fysiotherapeuten!

BIG registratie: 19065503704

Specialisaties

 • Hart-Long-Vaat- fysiotherapeut
 • Post Corona revalidatie therapeut
 • Claudicatio therapeut
 • Musculoskeletale- echografist
 • Shockwave therapeut
 • Triggerpoint therapie
 • Percutane elektrolyse
 • Dry Needling
 • Revalidatie (sport)-blessures
 • Revalidatietrajecten orthopedisch chirurgie
 • Ademhalings-en ontspanningstherapie
 • Mulligan mobilisatie technieken
 • Medical taping
 • Diabetes M II en fysio-fitness training
 • Beweegprogramma Kinderen met overgewicht

Om de kwaliteit van mijn handelen als fysiotherapeut bij te houden en up to date in het vak te blijven, volg ik elk jaar cursussen en bijscholingen. Tevens behandel ik volgens de richtlijnen van onze beroepsvereniging het Koninklijk genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF). Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het KNGF en ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longaandoeningen (VHVL) en de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie (NVMST). Daarnaast ben ik aangesloten bij het Chronisch ZorgNet en het Rijnland Heup Knie prothesiologie netwerk. 

Keurmerk Fysiotherapie

Kolijn Fysiotherapie en Shockwave Praktijk in Voorschoten is gecertificeerd door het Keurmerk Fysiotherapie. Fysiotherapie praktijken die zijn aangesloten bij het Keurmerk hebben kwaliteit en het voortdurend streven naar verbetering en effectiviteit van het fysiotherapeutisch handelen hoog in het vaandel staan.

Chronisch ZorgNet

Kolijn Fysiotherapie & Shockwave praktijk is aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Dit is een landelijke netwerk van gespecialiseerde therapeuten die beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Samenwerking

Om de kwaliteit van zorg voor patiënten te optimaliseren en hoog te houden werkt Kolijn Fysiotherapie samen met de diverse disciplines in de regio o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgmedewerkers, medisch specialisten (o.a. cardiologen) en sportartsen van het Alrijne ziekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden. Maar ook met personal trainers, diëtisten, orthopedagogen, met sportmasseurs en met podotherapeuten. Door een gestructureerde aanpak en verwijsafspraken in de samenwerking bieden wij optimale kwaliteit van zorg.

 

Komt u samen met ons werken aan een gezond herstel?