Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie: voor babies, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot 18 jaar.

Onze kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen in hun bewegingsontwikkeling of -vaardigheden. Dat kunnen allerlei problemen zijn, zoals een baby die zich motorisch langzamer ontwikkelt dan leeftijdgenootjes, en trager is met zitten, omrollen of lopen.

Of peuters en kleuters  die zich onhandig bewegen, vaak struikelen of veel moeite hebben met knippen of tekenen.

Schoolgaande kinderen hebben soms pijnklachten of problemen om mee toe doen met de gymles of sport door een motorische ontwikkelingsachterstand. Of ze ontwikkelen een afwijkend looppatroon, een slechte lichaamshouding of bewegen anders na een periode van gips.

Het gaat te ver om alle mogelijke indicaties per leeftijdsperiode hier op te sommen, maar in al die gevallen dat de ontwikkeling niet vanzelf of anders verloopt kan de kinderfysiotherapeut helpen. Er wordt altijd gestart met een onderzoek om vast te stellen of er een indicatie is voor kinderfysiotherapie. Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico.

Bewegingstherapie

Door bewegingstherapie leren kinderen hun motorische vaardigheden beter ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun leeftijd, hun verwachtingen en hun belevingswereld. De oefeningen worden gedaan in onze eigen trainingszaal. Tijdens de behandeling worden de ouders actief betrokken en geïnformeerd, zodat ze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden in hun eigen omgeving.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van motorische vaardigheden en bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. Daarom wordt door de kinderfysiotherapeut ook vaak overlegd met de huisarts of kinderarts of andere behandelaars zoals de logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Vergoeding

Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico. Als de 18 behandelingen verbruikt zijn en de therapie is nog niet afgerond, kan de behandeling soms worden voortgezet vanuit de aanvullende verzekering. Als de ouder bij wie het kind op de polis van de zorgverzekering staat een aanvullende verzekering heeft, dan is het kind automatisch aanvullend verzekerd. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren waar u recht op heeft.

Indien er sprake is van een vergoeding die op de lijst met chronische vergoedingen staat die vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan worden de volledige kosten gedekt vanuit de basisverzekering. Hierbij is echter wel een verwijzing van de specialist vereist.

Vragen?

Heeft u een hulpvraag en u twijfelt of die door ons behandeld kan worden? Neem dan vrijblijvend contact op via 071- 5428999  of via de contactpagina op de website om met onze kinderfysiotherapeut te bespreken of wij uw kind kunnen helpen.

 

 

 

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?