Voorwaarden en tarieven oefenprogramma’s

Onze voorwaarden en tarieven oefenprogramma’s hebben wij hieronder voor u samengevat:

Intake

Tijdens een intakegesprek van een half uur, bespreken we uw medische voorgeschiedenis, brengen we uw wensen en ervaring met bewegen in kaart en onderzoeken we welke problemen u ervaart met bewegen. Wij maken vervolgens een trainingsprogramma op maat dat we in een volgende afspraak met u bespreken en oefenen, voordat u in de trainingsgroep gaat deelnemen.

Het intake gesprek is een fysiotherapeutisch consult. Veelal wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u een particuliere rekening van € 36,00.

Kosten en vergoedingen

Deelname aan de oefentherapie wordt vooraf in rekening gebracht met een strippenkaart van 10 lessen van 55 minuten of via een kwartaalabonnement op rekening. Een strippenkaart kost € 98.00 en kan uitsluitend met uw bankpas of contant worden afgerekend;

Uw strippenkaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en geldig tot 3 kalendermaanden na de uitgiftedatum; Uw strippenkaart neemt u iedere training mee en wordt afgetekend door de fysiotherapeut.

Betaling op rekening is uitsluitend mogelijk voor kwartaalabonnementen. De prijs hiervan bedraagt € 112,00 voor éénmaal per week trainen en € 218,00 voor tweemaal per week.

De prijs van Medische training voor senioren bedraagt € 125,00 voor 10 lessen en € 250,00 voor 20 lessen.

De betaling van een kwartaalabonnement moet voor de aanvang van het nieuwe kwartaal zijn ontvangen.

Houders van een kwartaalabonnement kunnen gemiste lessen op afspraak inhalen voor het einde van een kwartaal. De opzegtermijn van een abonnement bedraagt één maand voor het einde van het kwartaal.

De kosten van het programma Ademhalen en ontspannen bedragen  € 125,00 vooraf via contante betaling, bankpas of factuur te voldoen.

De trainingen en therapieën worden niet door elke ziektekostenverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Wij adviseren u in uw polis van uw zorgverzekering of bij uw zorgverzekeraar na te gaan of u recht heeft op een (gedeeltelijke) vergoeding voor (preventieve) medische trainingstherapie of oefenprogramma’s.

De training

De maximale groepsgrootte is vijf personen; U traint op een vaste tijd en dag met behulp van uw individuele trainingsschema; Voor vragen, metingen, advies of hulp bij het instellen van apparatuur loopt de fysiotherapeut rond in de zaal;

U traint het prettigst in kleding waarin u lekker kunt bewegen en schone sportschoenen met veters, zodat deze goed aan de voet blijven zitten;

U neemt een handdoek en eventueel een bidon mee voor tijdens de training; U maakt u de apparaten na gebruik schoon met de daarvoor bestemde zeeppompjes en papier;

Gratis Lockers

Wij nemen geen aansprakelijkheid voor diefstal of verlies van uw persoonlijke eigendommen. U kunt uw waardevolle spullen en schoenen opbergen in onze gratis lockers;

Veiligheid

Tijdens de oefentherapie is altijd een fysiotherapeut in de zaal aanwezig. In de praktijk is een AED defibrillator aanwezig.

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?