Bedrijfs-en arbeidsfysiotherapie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie wordt ingezet bij aandoeningen of problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer. Daarbij kunt u denken aan de werkplek en werkhouding, de taken en de duur van het werk (werkdruk) en de organisatie van het werk. Maar ook spanningen en conflicten kunnen lichamelijke problemen veroorzaken. Daardoor kan het plezier in werk behoorlijk afnemen. Dat is in de eerste plaats vervelend voor de werknemer, maar ook de werkgever heeft een probleem.

De Arbeidsfysiotherapeut

Onze arbeidsfysiotherapeut  is gespecialiseerd in de herstelmogelijkheden van werknemers die (dreigen te) verzuimen door fysieke klachten. De focus ligt op individuele arbeidsgeoriënteerde oefening en -training met slechts één doel: De medewerker snel en gezond terugbrengen in het arbeidsproces. Naast fysiotherapie kan ook een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek worden verzorgd.

Door tijdige inzet van een arbeidsfysiotherapeut kan ziekteverzuim worden gereduceerd, wat bijdraagt aan kostenbeheersing door minder ziektegeld uitkeringen en minder inzet van extra-personeel. Maar vooral: arbeidsfysiotherapie levert een bijdrage aan verhoogde arbeidsvreugde en grotere werknemerstevredenheid!

De Bedrijfsfysiotherapeut

Onze arbeidsfysiotherapeut is tevens opgeleid als bedrijfsfysiotherapeut en kan op basis van zijn onderzoek op bedrijfsniveau de ARBO zorg beoordelen en doen verbeteren. Het belangrijkste doel hierbij is het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek. De bedrijfsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het creëren van een gezonde werkomgeving binnen een bedrijf of organisatie. Hij doet dit door de fysieke werkbelasting en verschillende processen in een (gedeelte) van een organisatie in kaart te brengen en daarnaast aanvullend inzicht te geven in de belastbaarheid van de medewerkers. Bij risicovolle onder- of overbelasting adviseert de bedrijfsfysiotherapeut de organisatie om maatregelen te nemen waarbij medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Naast arbeidsfysiotherapeutische competenties beschikt de bedrijfsfysiotherapeut dus over aanvullende competenties die een organisatiebrede aanpak mogelijk maken. Samen met de opdrachtgever werkt hij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen, het verminderen en herstellen van klachten en het ondersteunen van reïntegratietrajecten. De bedrijfsfysiotherapeut is vooral adviseur, begeleider en coach.

Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten

Onze therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten. Deze vereniging behartigt de belangen van de bij hen aangesloten bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten. Meer informatie vindt u op de website van de NVBF.

Vragen?

Heeft u vragen aan onze arbeids-en bedrijfsfysiotherapeut? Dan kun u telefonisch contact opnemen met de praktijk via 071-5428999 of via de contact pagina op de website

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?