Shockwave therapie

Shockwave therapie is ontstaan vanuit de technologie voor niersteenvergruizing. Deze schokgolfmethode blijkt ook geschikt te zijn voor behandeling van chronische spier- en peesaandoeningen. De therapie heeft een stimulerend effect op botgenezing en werkt helend bij chronische peesontstekingen. Verhardingen in de pezen worden minder, kalkafzettingen verdwijnen meestal helemaal, waardoor er weer ruimte ontstaat en de doorbloeding in de pees verbeterd.

Kolijn Fysiotherapie was de eerste praktijk die deze nieuwe therapie in Voorschoten aanbiedt en heeft inmiddels veel ervaring en een tevreden klantenkring opgebouwd! En voor een nog scherpere diagnose beschikken wij als één van de weinige fysiotherapie praktijken in Voorschoten ook over de apparatuur en kennis van musculoskeletale echografie.

Echografie is een moderne techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachtere en hardere structuren reflecteren. Dit geeft voor de fysiotherapeut, als aanvulling op het onderzoek, een digitaal beeld van bijvoorbeeld botten, spieren en pezen. Eventuele afwijkingen ervan worden zichtbaar gemaakt op een beeldscherm zodat een nog scherpere diagnose kan worden gesteld. Daarnaast is het mogelijk het verloop van de therapie zichtbaar te maken en dit werkt weer motiverend voor u! Eventueel kunnen wij de rapportage van onze bevindingen delen met uw behandelend arts.

Voordelen van shockwave therapie

Voor shockwave therapie is geen anesthesie nodig, het is een milde en kortdurende behandeling zonder geneesmiddelen, medicatie of chirurgie. Het verbetert mobiliteit en levenskwaliteit, het behandelt de oorzaak in plaats van symptomen en er zijn weinig bijwerkingen. Het kan een operatie bij chronische klachten zelfs voorkomen!

Indien shockwave en/of echografie wordt toegepast valt dit binnen een reguliere zitting fysiotherapie. Afhankelijk van uw zorgverzekering en uw aanvullend pakket, wordt een reguliere zitting fysiotherapie gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De zitting wordt bij u in rekening gebracht als uw verzekeraar de zitting fysiotherapie niet vergoedt.

Kolijn Fysiotherapie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie (NVMST).

Kunnen wij u helpen snel weer goed en pijnvrij te bewegen?